Letná súťaž s Elka Underwear

#elkacestuje

1. Usporiadateľom akcie (súťaže) je spoločnosť Fideli Berg, s.r.o., so sídlom Hyacintová 3234/11, 106 00 Praha 10, IČ: 03337529, DIČ: CZ03337529, zapísaná na Mestskom súde v Prahe v oddiely C, vložka 230407 (ďalej len “usporiadateľ“). 

2. Účastníkom akcie (súťaže) sa môže stať fyzická osoba, ktorá akceptuje tieto pravidlá (ďalej len „účastník“). 

3. Do súťaže sa účastník zapojí nahraním fotografie na svoj Instagramový profil na tému „elka cestuje“ a označí na nej @elkaunderwear a pridá hashtag #elkacestuje v období od 12. 7. 2019 do 15. 9. 2019, 23:59.  

4. Dňa 18. 9. 2019 vyberie porota zložená zo zástupcov organizátora 3 výhercov, ktorí obdržia:

        1.vybraný obdrží poukaz v hodnote 3 000 Kč od spoločnosti Invia a poukaz v hodnote 5 000 Kč značky Elka Underwear

        2. vybraný obdrží poukaz v hodnote 3 000 Kč od spoločnosti Invia a poukaz v hodnote 3 000 Kč značky Elka Underwear

        3. vybraný obdrží poukaz v hodnote 3 000 Kč od spoločnosti Invia a poukaz v hodnote 1 000 Kč značky Elka Underwear

5. Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní 18. 9. 2019 v komentári na Instagrame. Ďalej dostanú súkromnú správu na ich Instagramovom profile, kde budú informovaní o ďalšom postupe. Výsledky budú tiež zverejnené na Instagrame.

6. Za účelom zaslania výhry budú výhercovia požiadaní o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mail, korešpondenčná adresa a telefónne číslo). Výhra bude rozoslaná do 30 dní od ukončenia súťaže. Pokiaľ výherca nedodá potrebné údaje do 14 dní od ukončenia súťaže, výhra prepadá a výherca na ňu stráca nárok.

7. Autor odmenenej fotografie musí na požiadanie preukázať, že je skutočným autorom fotografie (platí v prípade podozrenia z odcudzenia fotografie).

8. Na výhru nevzniká právny nárok.

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže.

V Prahe dňa 4. 7. 2019


Buďte informovaní o všetkých novinkách a zľavách